Beauty centar Elis

Izjava o privatnosti - GDPR

Artemida ljepota 77 j.d.o.o sa sjedištem u Savska cesta 155 C, 10000, Zagreb, Hrvatska, na web-stranici www.beauty-centar-elis.eu za potrebe salona Beauty centar Elis na adresi Grge Tuškana 7, 10000 Zagreb, Hrvatska, koji je u vlasništvu iste obrađuje osobne podatke dobivene od Kupaca u svrhu dostave promotivnog materijala za nužnu komunikaciju a sukladno OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA  (GDPR) (u daljnjem tekstu „GDPR“) koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018.

Opće odredbe

1. Kontrolu osobnih podataka, u skladu s GDPR za ARTEMIDA LJEPOTA 77 j.d.o.o., Savska cesta 155C, Zagreb, Hrvatska, OIB: 15989088551 obavlja Ema Toljanić (u daljnjem tekstu „Kontrolor“) je uključena u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka te služi kao kontakt za sva pitanja Kupaca u pogledu zaštite njihovih osobnih podataka.

2. Kontaktni podaci Kontrolora su: Ema Toljanić, e-mail: elis.kvatric@gmail.com, tel.: (+385) 091 626 70463.
Osobni podaci su bilo koja informacija koja se odnosi na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu.

Izvor osobnih podataka

1. Kontrolor obrađuje osobne podatke primljene uz suglasnost i privolu Kupaca preko promotivnih mailova, objava na Facebook stranici, Instagramu i preko aplikacije Fresha za oline booking usluga.
2. Kontrolor obrađuje samo navedene osobne podatke Kupaca (Ime i prezime, telefon, datum rođenja i e-mail)
3.Kontrolor obrađuje osobne podatke u svrhu komunikacije sa Kupcem. Osobni podaci neće biti objavljivani kao ni preneseni u druge zemlje. 

Svrha obrađivanja podataka

Kontrolor obrađuje osobne podatke Kupaca radi dostave promotivnih obavijesti i nužne komunikacije.

Prava Kupaca
U skladu s Odredbama, Kupac ima pravo na:
1.  Pristup svojim osobnim podacima;
2. Ispravak osobnih podataka;
3. Brisanje osobnih podataka;
4. Prigovor na obradu osobnih podataka;
5. Prijenos podataka;
6. Povlačenje suglasnosti za obradu osobnih podataka u pisanom obliku
    ili e-mailom poslanom na: elis.kvatric@gmail.com;
7. Podnošenje žalbe nadzornom tijelu u slučaju sumnje da je došlo do 
    kršenja Regulacije.

Sigurnost osobnih podataka

1. Kontrolor izjavljuje kako će poduzeti sve tehničke i organizacijske mjere potrebne za zaštitu osobnih podataka;

2. Kontrolor izjavljuje kako je poduzeo tehničke mjere opreza kako bi osigurao prostor za sigurnu pohranu podataka, posebice osiguravajući pristup računalu lozinkom, korištenjem antivirusnog softvera i redovitim održavanjem računala.

Završne odredbe

1. Postavljanjem elektroničke prijave na web-stranicu www.beauty-centar-elis.eu Kupac potvrđuje da je obaviješten o svim uvjetima zaštite osobnih podataka te ih prihvaća u punoj mjeri;

2. Kupac prihvaća ta pravila označavanjem okvira za potvrdu.

3. Kontrolor može ažurirati ova pravila u bilo kojem trenutku. Nova, ažurirana verzija mora biti objavljena na njegovoj web-stranici. Ova pravila stupaju na snagu
25. svibnja 2018.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ime i prezime ________________________
Adresa stanovanja ___________________
OIB __________________________________
E-mail ________________________________

                                                                                                       ATREMIDA LJEPOTA 77 j.d.o.o
                                                                                                       Salon  Beauty centar Elis Zagreb

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

Sukladno članku 15. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka molim da mi se dostavi obavijest o obradi osobnih podataka te informacije o (zaokružiti vrstu informacije):
☐ svrsi obrade
☐ kategorijama osobnih podataka
☐ primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka
☐ predviđenom razdoblju čuvanja podataka
☐ postojanju prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka
☐ zaštitnim mjerama prilikom prijenosa u treće zemlje ili međunarodne organizacije
☐ postojanju prava na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu.
Način na koji želim pristupiti informaciji / preuzeti pisani odgovor (zaokružiti):
osobno u salonu Beauty centar Elis, Tuškanova 7, Zagreb u kojem je predan Zahtjev
elektronskim putem na gore navedenu adresu elektroničke pošte.
Napomena:Ispunjavanjem i slanjem zahtjeva za pristup informacijama suglasni ste da se u zahtjevu navedeni osobni podaci temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) koriste isključivo u navedenu svrhu, čuvaju u tajnosti bez distribucije, objavljivanja i davanja trećoj strani na korištenje.

U _________________, dana __________20___ godine_________________ (vlastoručni potpis)